1. Úvod
  2.  » 
  3. Nově příchozí
  4.  » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Otázky, které jsme si my sami kladli v okamžiku, kdy jsme poprvé kontaktovali společenství AA.

Co mohu udělat, když mi moje pití způsobuje problémy?

Vyhledejte pomoc. Anonymní alkoholici vám mohou pomoci.

Kdo jsou Anonymní alkoholici?

Jsme společenství lidí, kteří ztratili schopnost ovládat své pití a dostali se do rozličných problematických situací, které byly přímým důsledkem našeho pití. Pokoušíme se vytvořit si uspokojivý způsob života bez alkoholu – většina z nás úspěšně. Zjistili jsme, že pro to potřebujeme pomoc ostatních alkoholiků ve společenství AA.

Co je alkoholismus?

Alkoholismus, nebo též závislost na alkoholu, opilství, je smrtelná, chronická a progresivní nemoc,postihující jak celou osobnost postiženého, tak i jeho blízké okolí, zvláště pak rodinné příslušníky. Toto recidivující onemocnění se skládá ze tří složek: fyzické (alergie na ethanol – alkohol), psychické (mentální obsese/porucha myšlení) a spirituální (duchovní). Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti.

S naší neschopností přestat pít, když už jednou začneme (s naší abnormální reakcí na alkohol, neboli alergií) neumíme dělat nic. Přestat pít samo o sobě však nestačí, protože alkohol není náš skutečný problém. Naším problémem je, že alkohol je naše řešení. Trpíme nemocí, která se v neléčené formě projevuje přehnanou sebestředností (neustále myslíme jen na sebe) a následně poruchou myšlení (navzdory všem předchozím zkušenostem s důsledky našeho pití nám naše mysl říká, že napít se znovu je ta správná cesta). Svůj alkoholismus léčíme prostřednictvím Dvanácti kroků AA, což nám umožňuje žít střízlivý, spokojený, radostný a svobodný život bez alkoholu a bez posedlosti po něm.

Jsem alkoholik?

Pouze vy sami můžete říci, zda jste alkoholik. Nikdo v AA vás nebude diagnostikovat, zda alkoholikem jste či nikoliv.

Jestliže opakovaně vypijete víc, než jste původně zamýšleli nebo chtěli, pokud se kvůli pití dostáváte do potíží, trpíte výpadky paměti způsobenými nadměrným pitím, je možné, že jste alkoholik. Jste-li tento případ, je docela možné, že trpíte nemocí, kterou může zdolat jen spirituální zkušenost.

Co je spirituální zkušenost?

Pojmy „spirituální zkušenost“, „spirituální zážitek“ a „duchovní probuzení“ chápeme jako změnu osobnosti postačující k uzdravení se z alkoholismu. Je logické, že stejný člověk bude pokračovat ve stejném chování (stejný člověk bude znovu pít).

Jestliže navštívím setkání AA, zavazuje mě to k něčemu?

Ne.  AA si nevede žádné členské záznamy, ani neeviduje účast na setkáních. Nemusíte na sebe nic prozrazovat. Nikdo vám nebude dělat žádné problémy, pokud nebudete chtít v našem programu pokračovat.

Co se stane, když potkám lidi, které znám?

Budou na setkání ze stejného důvodu jako vy. Neprozradí vaši identitu lidem mimo společenství. V AA budete mít tolik anonymity, kolik si budete sami přát. Toto je jeden z důvodů, proč se jmenujeme Anonymní alkoholici.

Co se děje na setkáních AA?

Setkání AA může mít několik různých formátů, ale na každém najdete alkoholiky, kteří mluví o tom, co alkohol provedl s jejich životy a jak ovlivnil jejich osobnost. Co udělali, aby si pomohli, a jak jejich životy vypadají nyní.

Jak mi to pomůže s řešením mého problému?

My v AA víme, jaké to je být závislý na alkoholu a nebýt schopen dodržet sliby přestat pít, které jsme dávali sami sobě a svým blízkým. Nejsme profesionální terapeuti. Naší jedinou kvalifikací pro pomoc druhým při uzdravení se z alkoholismu je skutečnost, že my sami jsme přestali pít. Problémoví pijani, kteří k nám přicházejí, zjistí, že je možné se uzdravovat, protože vidí lidi, kteří to dokázali.

Proč pokračují členové AA v návštěvách setkání i potom, co byli vyléčeni?

V AA věříme, že vyléčení z alkoholismu neexistuje. Nikdy se už nemůžeme vrátit k normálnímu pití alkoholu, naše schopnost udržet si od alkoholu odstup závisí na udržování fyzického, mentálního a duševního zdraví. Dosahujeme toho pomocí pravidelných návštěv setkání a uplatňování všeho, co jsme se na nich naučili. A navíc jsme zjistili, že pomoc druhým alkoholikům nám pomáhá udržet vlastní střízlivost.

Jak se mohu stát členem AA?

Členem AA se stanete okamžikem, kdy to sám o sobě prohlásíte. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Mnoho z nás z toho nebylo zrovna nadšeno, když jsme poprvé přišli do AA.

Kolik stojí členství v AA?

V AA nemáme žádné členské poplatky. Ve skupině AA se na setkání obvykle vybírají dobrovolné příspěvky, abychom pokryli nájemné, občerstvení apod. Každý z členů přispívá částkou, kterou považuje za vhodnou.

Je AA náboženskou organizací?

Ne. AA není spojeno s žádnou náboženskou organizací.

Ale i přesto se v AA hodně mluví o Bohu, že ano?

Většina členů AA věří, že jsme řešení našeho problému nenašli díky naší vlastní silné vůli, ale díky síle, která je větší než naše vlastní. Nicméně, každý si pojmenovává tuto sílu podle svých představ. Mnoho lidí ji nazývá Bohem, jiní si myslí, že je to skupina AA, a mnozí další v ni nevěří vůbec. V AA je místo pro všechny skupiny věřících i nevěřících lidí.

 Mohu na setkání AA přivést rodinné příslušníky?

Ano, rodinní příslušníci se mohou zúčastnit „otevřených” setkání AA. Na podrobnosti se zeptejte kontaktního člena místní skupiny.

Jaká doporučení dáváte nově příchozím?

Podle našich zkušeností jsou lidé uzdravující se v AA ti, kteří 

a, si udržují od alkoholu odstup;
b, chodí na setkání AA pravidelně;
c, v AA vyhledávají dlouhodobě střízlivé členy;
d, se snaží uplatňovat program uzdravování AA;
e, si koupili a studují Modrou knihu Anonymní alkoholici.

Jak mohu AA kontaktovat?

Vyhledejte si nejbližší skupinu AA v seznamu skupin. Váš hovor přijmou dobrovolníci z řad členů AA, kteří Vám rádi odpoví na vaše dotazy. Pokud ve vašem okolí není možné získat telefonní kontakt, obraťte se na Kancelář všeobecných služeb AA.

Nezapomeňte, že alkoholismus je progresivní nemoc. Berte ji vážně, a to i v případě, že se nacházíte v počátečním stádiu. Alkoholismus zabíjí. Jestliže jste alkoholik a budete pokračovat v pití, váš stav se časem jedině zhorší.