1. Úvod
  2.  » Informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost

Zde najdete podrobné informace o historii a aktivitách Anonymních alkoholiků. Poskytujeme cenné materiály pro odbornou veřejnost, média a všechny, kteří se chtějí hlouběji seznámit s naším společenstvím a jeho významem.

aa symbol text

Anonymní alkoholici je společenství lidí, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu.

Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.

Anonymní alkoholici nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.