1. Úvod
 2.  » 
 3. Nově příchozí
 4.  » První setkání

První setkání

Každý nový člen Anonymních Alkoholiků je pro skupinu, do které přijde, „požehnáním“. Připomene nám všem, že alkohol je úskočný, matoucí, zrádný a mocný a boj s ním je marný. 

Přijít poprvé na mítink skupiny AA nebývá jednoduché. Obvykle tomu předchází vnitřní pohnutka něco se sebou udělat. Pokud doopravdy přijdete na svůj první a na další mítinky, pochopíte, jak myšlenky AA pomohly najít jeho členům životní cestu spokojenosti ve střízlivosti. 

Nezřídka se setkáváme se zpovědí bývalých nováčků v AA, jak bylo pro ně těžké jít do neznámého prostředí s neznámými lidmi a s určitými obavami. I to, jak se v některých případech cítili ztraceni, když přišli, nikdo si jich nevšímal, nikdo jim neřekl, kde si vzít čaj nebo kávu, co se bude dít. To se může stát na setkáních ve velkých městech, která probíhají několikrát v týdnu a kde je mnoho účastníků. 

Není hned zřejmé, kdo je nováček, nebo stálý člen AA, obvykle chodící na mítink v jiném dnu, který nepotřebuje nějak zvláštní pozornost. Zvlášť tyto pocity mají lidé, kteří neprošli léčbou, nemají v AA žádného kamaráda, o AA se dozvěděli pouze z tohoto webu a AA jsou první příležitostí něco se svým problémem dělat. 

Víme z vlastních zkušeností, jak těžký byl pro nás ten první krok – přijít na první mítink.  Známe případy, kdy už rozhodnutý člověk (nyní už náš člen) přišel, uviděl skupinku lidí klábosících před domem, kde se mítinky konají, zalekl se a odešel. Ne každý má odvahu přijít mezi ně, zeptat se, zda jsou AA a říct třeba: „Jsem zde správně?“.

Ti z nás, kteří jsme tu odvahu neměli, jsme zvolili následující způsob:

Telefonicky jsme zkontaktovali člena skupiny AA, kterou jsme chtěli navštívit (najdete jej uvedeného
v adresáři skupin). Domluvili jsme si s ním kratičkou schůzku těsně před mítinkem a už jsme měli jednoho známého. Ten se nás pak ujal při našem prvním setkání na skupině AA, představil nás ostatním a my jsme se hned cítiti lépe a uvolněněji a měli jsme pocit, že tam patříme.

Snad tyto zkušenosti pomohou rozptýlit Vaše počáteční study, obavy a strachy a na cestě k nám opravdu dorazíte a časem poznáte, zda je naše společenství pro Vás nebo se rozhodnete jít jinou cestou.

Chceme Vás ujistit, že každý z nás byl plný obav přijít na první setkání AA. Věřte ale, že Vás očekává přijetí bez výhrad, tolerance, upřímnost, otevřenost a porozumění členů AA.

Jak jsme překonali vlastní obavy?

 • Odhodili jsme strach z nového. V tradicích AA máme zakotvena dvě zásadní pravidla, kterými jsou anonymita a otevřenost k nově příchozím. Vše, co je ve skupině AA řečeno, zůstává jen mezi účastníky setkání a nevynáší se ven.
 • Vyhledali jsme nejbližší skupinu AA (aktuální kontakty najdete v adresáři skupin). Možná vám pomůže, že se s předstihem spojíte s někým, kdo tuto skupinku pravidelně navštěvuje a doprovodí vás, anebo zvednete telefon a zavoláte na uvedený skupinový kontakt.
 • Oblékli jsme se a přišli jsme na své první setkání AA, kde jsme se dozvěděli, jakým způsobem členové AA získali dar střízlivosti.

Preambule AA – kdo jsou Anonymní alkoholici?

Anonymní alkoholici je společenství lidí, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu.

 • Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít.
 • Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům.
 • Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí.
 • Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují žádné vnější programy.
 • Našim prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.

Víme, že...

každá cesta začíná prvním krokem.