Skupiny

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Pro členy
  4.  » Skupiny

Skupiny

Za správnost údajů uveřejněných v adresáři zodpovídají jednotlivé skupiny.

V případě změn anebo žádosti o uveřejnění kontaktních údajů na nově vzniklé skupiny nám, prosím, zašlete aktuální informace na adresu admin@aamail.cz.

Pro pomoc se založením skupiny je možné se obrátit na Kancelář všeobecných služeb AA na adresu kancelar@aamail.cz

Praha, skupina „Nový život“

Skupiny - údaje
Adresa:
U Modré školy 2337/1, Praha 11-Chodov, vstup na meeting je vedlejším vchodem - vpravo od hlavního vchodu do kostela, Praha
Budova: Komunitní centrum Matky Terezy
Den: Pondělí
Čas: 18.00 h
Info:

Michal: 720 757 679

Send message to moderator

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.