1. Úvod
  2.  » 
  3. Informace pro veřejnost
  4.  » Informace pro média

Informace pro média

Přátelská podpora a spolupráce ze strany médií umožnila společenství Anonymních alkoholiků přinášet své poselství naděje doslova po celém světě. Víme, že bez Vaší podpory by tisíce mužů a žen nenašlo pomocnou ruku AA, která je vždy k dispozici tam, kde je toho potřeba. Na tomto místě najdete informace, které vzhledem k naší hlavní tradici, jíž je anonymita, můžeme a chceme poskytnout médiím, odborné veřejnosti a všem ostatním, kteří mají zájem se o společenství Anonymních alkoholiků v ČR dozvědět více.

Především chceme vyjádřit hlubokou vděčnost tištěným i ostatním médiím. Již v počátcích společenství AA v roce 1935 v USA jeho členové poznali, že ústně podané osobní doporučení není samo o sobě dostačující na to, aby se programové poselství o naději na uzdravení se z alkoholismu dostalo ke všem lidem, kteří touto chorobou trpí. Veřejná média byla a jsou životně důležitou součástí tohoto úsilí a dnes odhadujeme, že ve více než 180 zemích existuje více než dva miliony úspěšně se zotavujících členů společenství Anonymních alkoholiků.

S úctou Vás žádáme, abyste s námi i nadále spolupracovali na zachování anonymity jednotlivých členů AA. Zásada anonymity je základním principem našeho společenství. Ti, kteří se zdráhají vyhledat naši pomoc, mohou překonat strach, pokud jsou přesvědčeni, že jejich anonymita bude respektována a zachována. Anonymita působí také jako omezení pro členy AA a připomíná nám, že jsme programem principů, nikoliv osobností, a že žádný jednotlivý člen AA nemůže tudíž vystupovat jako mluvčí nebo vůdce našeho společenství. Pokud má být člen AA identifikován v tištěném nebo obrazovém materiálu, žádáme Vás, abyste používali pouze jeho křestní jméno (např. Jaroslav N. nebo Jitka B.) a nepoužívali filmové záběry ani fotografie, na kterých by bylo možno rozpoznat jejich tváře.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši současnou i budoucí spolupráci. Naše společenství nemá názor na vnější záležitosti a nezúčastňuje se veřejných diskuzí, ale rádi poskytneme informace o AA každému, kdo je hledá.

 

Důležité!

Život alkoholiků a jejich rodin závisí na schopnosti zachovávat osobní anonymitu. Členové AA musí v médiích zůstat anonymní. Zástupci médií, pokud jsou pozváni na otevřené setkání skupiny AA, musí být vždy doprovázeni členem AA, který jejich účast zprostředkoval a který musí ještě před otevřeným setkáním získat souhlas dané skupiny s tímto krokem. Na setkání nesmí být použito žádné záznamové zařízení.

Pro více informací, tištěné materiály nebo s konkrétním dotazem se obraťte prosím na komisi pro kontakt s veřejností, e-mail: kkv@aamail.cz.