Rádi bychom Vás informovali o vytvoření nových účtů našeho společenství.

Byly zřízeny na základě schválení Rady důvěrníků a mají za cíl jednak přispět k zachování anonymity našich členů a jednak zpřehlednit některé toky peněz.

7. tradice – netransparentní účet 2501217784/2010
Sjezd či konference AA – netransparentní účet 2101217793/2010
Literatura AA – transparentní účet: 2201277697/2010

Jde o to, aby běžní členové mohli přispívat na tyto nové účty bez obav ze zveřejnění svého jména na transparentním účtu, na který může nahlédnout kdokoliv, kdo si účet vyhledá. Pokladníci pak v určitých intervalech dle potřeby zajistí převod na hlavní účet společenství, ze kterého se budou dále hradit veškeré závazky společenství AA v ČR. Platí ovšem, že na všech účtech mohou operace provádět pouze pokladníci.