1. Úvod
  2.  » 
  3. Pro členy
  4.  » Další 12krokové programy

Další 12krokové programy

Pokud je váš problém jiný než alkoholismus, mohli byste pomoc najít v dalších 12krokových programech. Kontakty na některé z nich, které působí v České republice, naleznete níže.

Tyto programy vycházejí z principů 12krokového programu Anonymních alkoholiků, ale nejsou součástí AA, společenství AA je v jejich činnosti nijak nepodporuje ani se na jejich činnosti nepodílí.


Al-Anon – skupiny pro příbuzné a přátele alkoholiků
www.alanon.cz
Al-Anon je společenství příbuzných a přátel alkoholiků, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, sílu a naději, aby mohli řešit společný problém a pomáhat jiným uzdravit se z následků nemoci zvané alkoholismus. Věříme, že alkoholismus je nemoc, která postihuje celou rodinu a že změna postojů nám může pomoci uzdravit se.


CoDA
– Spoluzávislí
www.codependentanonymous.cz
Co-Dependents Anonymous je společenství mužů a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích. Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy – jak přítomné, tak minulé – můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Aktivní prací na programu CoDA může každý z nás získat novou radost, přijetí a poklid ve svém životě.


DDA
– Dospělé děti alkoholiků
dospeledeti.webnode.cz
www.cs-dda.eu
Dospělé Děti Alkoholiků je dvanácti-krokový program založený na dvanácti tradicích, určený pro ženy a muže, kteří vyrostli v alkoholické či jinak dysfunkční rodině. Setkáváme se v prostředí, které je bezpečné, kde jeden druhého respektujeme a kde zjišťujeme a přiznáváme, že máme stejnou zkušenost. Odhalujeme, jak nás naše dětství ovlivňovalo v minulosti a jak nás ovlivňuje dnes („Problém“). Podnikáme pozitivní kroky. Tím, že uplatňujeme „Dvanáct kroků“, soustředíme se na „Řešení“ a přijímáme milující Vyšší Sílu, tak jak ji my sami chápeme, se osvobozujeme od minulosti a nacházíme cestu k tomu, jak můžeme dnes zlepšit své životy. Jedinou podmínkou členství je touha vyléčit se z následků vyrůstání v alkoholické či jinak dysfunkční rodině.


EA
– Lidé s emočními problémy
www.12krokovyprogram-ea.webnode.sk
Program Emotion Anonymous může pomoci mnohým, kteří trpí různými emočními těžkostmi, jako například depresí, hněvem, nefungujícími vztahy, sklíčeností, úzkostmi, nízkou sebeúctou, panickými ataky, žárlivostí, pocity viny a nenávisti, beznadějí, permanentní únavovým syndromem, napětím, pocity osamělosti, obsesivními a negativními myšlenkami, kompulzivním chováním a jinými.


GA
– Anonymní hráči
www.anonymnigambleri.cz
Webové stránky společenství Anonymních gamblerů jsou určené všem, kteří sami anebo jejich přátelé či příbuzní mají problém s hazardní hrou. Nebojte se, pomoc je na dosah.


NA
– Anonymní narkomani
www.anonymninarkomani.cz
NA je nevýdělečné společenství žen a mužů, pro které se droga stala vážným problémem. Jsme uzdravující se narkomani, kteří se pravidelně scházejí proto, aby si navzájem pomáhali žít bez drog. Je to program o úplné abstinenci od drog. Jedinou podmínkou pro členství je touha přestat brát drogy. Navrhujeme, abyste měli otevřenou mysl a dali šanci sami sobě. Náš program je soubor principů, které jsou sepsány tak jednoduše, že se jimi můžeme řídit v každodenním životě. Nejdůležitější na nich je, že fungují.


OA
– Anonymní přejídači

www.anonymniprejidaci.cz
Anonymní přejídači (OA) je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z nutkavého přejídání. OA Vám nabízí přijetí – akceptujeme Vás takové jací jste, jací jste byli a jací budete. Abstinovat pro nás v OA znamená vyhýbat se nutkavému přejídání nebo hladovění. Mnozí z nás zjistili, že OA nástroje uzdravování nám pomáhají abstinovat od nutkavého přejídání a pracovat na 12ti krocích.

 

SA – Anonymní sexholici
www.cesko-sa.cz
www.anonymnisexholici.sk
SA – Anonymní sexholici jsou založení na principech Anonymních alkoholiků. Tyto principy fungují i pro nás. Když je postavíme na základech sexuální střízlivosti a osobní činorodosti, dvanácti kroků a tradic, stávají se začátkem zcela nového způsobu života. Čím déle zůstáváme střízliví a rosteme ve společenství uzdravení, tím více se učíme o našem problému a jeho řešení. Ještě stále se učíme.

 

SAA – Anonymní závislí na sexu
www.saa-cesko.cz
SAA – Anonymní závislí na sexu jsou lidé, kteří mají problém s návykovým sexuálním chováním. Naše závislost nám téměř zničila naše životy, avšak my jsme našli svobodu, štěstí a klid prostřednictvím programu uzdravení SAA.


SASA
(Sexual Assault Survivors Anonymous) – Anonymní přeživší sexuální útok
sasa.obetiznasilneni.cz
Jsme duchovní svépomocnou skupinou žen a mužů, která se řídí souborem doporučených 12 kroků a 12 tradic, převzatých z AA (Anonymní alkoholici) spolu se Slogany a Modlitbou o poklid.  SASA není náhražkou terapie ani jiných forem profesionální pomoci, pokud tato je potřebná. Nezáleží na tom, kdo inicioval násilí, tedy na pachateli, zda je to člen rodiny, příbuzný, nevlastní rodič, rodinný přítel, učitel, trenér, duchovní, partner, manžel, nebo někdo cizí. Věříme, že nás násilí ovlivnilo, ať už k němu došlo jednou, nebo vícekrát, i když se vzniklé následky nemusely projevit okamžitě. V SASA se učíme nepopírat věci, které se nám staly, a uvědomovat si, že napadení nebyla naše vina. Nikdo si nezaslouží být znásilněn nebo zneužit. V SASA sdílíme mezi sebou své pocity, zkušenosti, sílu a naději. Pokud budeme pracovat na programu, budeme se dříve či později radovat z naplňování příslibů. (výňatek z Preambule SASA)

 

WA – Anonymní workoholici
http://anonymniworkoholici.unas.cz
Anonymní workoholici jsou otevřeným nevýdělečným svépomocným společenstvím pro lidi, kteří se chtějí uzdravit z nutkavé činnosti a ze závislosti na práci.  Slouží nejen těm, kdo se přepracovávají v zaměstnání, ale také těm, které sužuje přílišná péče o domácnost a rodinu či nepřiměřené nasazení u koníčků. Sdílíme své problémy a pomocí dvanáctikrokového programu se učíme žít vyrovnaně, aniž bychom ohrožovali svoji kariéru, rodinu, zdraví či zábavu. Skupina se schází online každý týden ve středu od 20 do 21 hodin. Kontaktovat nás můžete na telefonu 728 378 728. 

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.