info – muž: 736 190 990

info – žena: 773 138 303

Úvod » Pro členy » Příbuzné 12krokové programy

Příbuzné 12krokové programy

Tyto programy vycházejí z principů 12krokového programu Anonymních alkoholiků, ale nejsou součástí AA.


Al-Anon – skupiny pro příbuzné a přátele alkoholiků
www.alanon.cz
Al-Anon je společenství příbuzných a přátel alkoholiků, kteří se navzájem dělí o své zkušenosti, sílu a naději, aby mohli řešit společný problém a pomáhat jiným uzdravit se z následků nemoci alkoholismus. Věříme, že alkoholismus je nemoc, která postihuje celou rodinu a že změna postojů nám může pomoci uzdravit se.


CoDA
– Spoluzávislí
www.codependentanonymous.cz
Co-Dependents Anonymous je společenství mužů a žen, jejichž společným cílem je získat zdravé vztahy. Jediným požadavkem pro členství je touha po zdravých a láskyplných vztazích. Co se týče poznání a moudrosti, spoléháme se na Dvanáct kroků a Dvanáct tradic. Ty jsou principy našeho programu a našimi průvodci k dosažení upřímných a naplňujících vztahů se sebou samými i s druhými. Pomocí uplatňování Dvanácti kroků a principů, které nacházíme v CoDA, na náš každodenní život a na naše vztahy – jak přítomné, tak minulé – můžeme zažít osvobození od našeho sebedestruktivního životního stylu. Aktivní prací na programu CoDA může každý z nás získat novou radost, přijetí a poklid ve svém životě.


DDA
– Dospělé děti alkoholiků
www.dda.euweb.cz
www.cs-dda.eu
Dospělé Děti Alkoholiků je dvanácti-krokový program založený na dvanácti tradicích, určený pro ženy a muže, kteří vyrostli v alkoholické či jinak dysfunkční rodině. Setkáváme se v prostředí, které je bezpečné, kde jeden druhého respektujeme a kde zjišťujeme a přiznáváme, že máme stejnou zkušenost. Odhalujeme, jak nás naše dětství ovlivňovalo v minulosti a jak nás ovlivňuje dnes („Problém“). Podnikáme pozitivní kroky. Tím, že uplatňujeme „Dvanáct kroků“, soustředíme se na „Řešení“ a přijímáme milující Vyšší Sílu, tak jak ji my sami chápeme, se osvobozujeme od minulosti a nacházíme cestu k tomu, jak můžeme dnes zlepšit své životy. Jedinou podmínkou členství je touha vyléčit se z následků vyrůstání v alkoholické či jinak dysfunkční rodině.


EA
– Lidé s emočními problémy
www.12krokovyprogram-ea.webnode.sk
Program Emotion Anonymous může pomoci mnohým, kteří trpí různými emočními těžkostmi, jako například depresí, hněvem, nefungujícími vztahy, sklíčeností, úzkostmi, nízkou sebeúctou, panickými ataky, žárlivostí, pocity viny a nenávisti, beznadějí, permanentní únavovým syndromem, napětím, pocity osamělosti, obsesivními a negativními myšlenkami, kompulzivním chováním a jinými.


GA
– Anonymní hráči
www.anonymnigambleri.cz
Webové stránky společenství Anonymních gamblerů jsou určené všem, kteří sami anebo jejich přátelé či příbuzní mají problém s hazardní hrou. 
Nebojte se, pomoc je na dosah.


NA
– Anonymní narkomani
anonymni-narkomani.webnode.cz
NA je nevýdělečné společenství žen a mužů, pro které se droga stala vážným problémem. Jsme uzdravující se narkomani, kteří se pravidelně scházejí proto, aby si navzájem pomáhali žít bez drog. Je to program o úplné abstinenci od drog. Jedinou podmínkou pro členství je touha přestat brát drogy. Navrhujeme, abyste měli otevřenou mysl a dali šanci sami sobě. Náš program je soubor principů, které jsou sepsány tak jednoduše, že se jimi můžeme řídit v každodenním životě. Nejdůležitější na nich je, že fungují.


OA
– Anonymní přejídači
www.anonymniprejidaci.cz
Anonymní přejídači (OA) je společenství žen a muží, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z nutkavého přejídání. OA Vám nabízí přijetí – akceptujeme Vás takové jací jste, jací jste byli a jací budete. Abstinovat pro nás v OA znamená vyhýbat se nutkavému přejídání nebo hladovění. Mnozí z nás zjistili, že OA nástroje uzdravování nám pomáhají abstinovat od nutkavého přejídání a pracovat na 12ti krocích.


SAA
– Anonymní sexholici
www.saa-cesko.cz
SAA – anonymní sexholici jsou lidé, kteří mají problém s návykovým sexuálním chováním. Naše závislost nám téměř zničila naše životy, avšak my jsme našli svobodu, štěstí a klid prostřednictvím programu uzdravení SAA

 

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.

„Svolného Osud vede, vzpurného vleče.“
— Seneca