info – muž: 736 190 990

info – žena: 773 138 303

Úvod » Pro členy » Literatura

Literatura

Podstatnou součástí uzdravování se z alkoholismu je i práce s literaturou AA. Dostupné knihy v češtině jsou:


Anonymní alkoholici – „Modrá kniha”

Základní text Společenství AA, poprvé vydán v roce 1939, čtyři roky po založení, kniha tak nejen dala název doposud bezejmennému hnutí, ale poprvé uvedla Program uzdravení 12 Kroků a svědectví zakládajících členů.

12 Kroků a 12 Tradic 

Podrobněji se věnuje Programu Kroků a Tradic vycházející ze zkušeností jeho průkopníku.

Denní Zamyšlení

Kniha zamyšlení členů AA pro členy AA na každý den.

Dospěli jsme k víře

Sbírka příběhů členů AA, kteří popisují, co pro ně samotné znamenají slova „spirituální probuzení”.

Jak to vidí Bill

Vybrané spisy spoluzakladatele Anonymních alkoholiků.

Literaturu je možné zakoupit na setkáních nebo objednat na e-mailové adrese: knihy@aamail.cz.

Brožury se základními informacemi o AA

44 otázek
Je společenství AA pro Vás
Nově příchozí klade otázky
Pro zdravotníky
Kam dál
Otázky o sponzorství
Dotazy duchovních o AA
Toto je AA
Dvanáct kroků s ilustacemi
Dvanáct tradic s ilustracemi
Mnoho cest ke spiritualitě


Časopis AA CESTA

Časopis Cesta vychází čtvrtletně od dubna 2009, najdete v něm především svědectví a zkušenosti střízlivých alkoholiků s nemocí alkoholizmu a uzdravením díky Programu AA. Rovněž úspěšně slouží k šíření poselství AA. Vydávají jej samotní členové společenství.

Objednat či přispět svým příběhem můžete na e-mailové adrese: cesta@aamail.cz.

Ceník literatury AA 07_2019

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.