Na letošní Konferenci všeobecných služeb AA v lednu 2019 bylo schváleno a odhlasováno, že opět přispějeme do Mezinárodního fondu literatury AA (ILF).

S radostí vám můžeme oznámit, že tak bylo učiněno a dokonce se nám již dostalo i potvrzení a poděkování z GSO, které má tento fond na starost.

Dopis je to velmi hezký a povzbuzující. Navíc je to poděkování především Vám všem – členům AA v ČR, delegátům, kteří tak rozhodli na konferenci a skupinám, které přispívají na náš celostátní účet, ze kterého pak můžeme přispět někam dál. Originál dopisu je v příloze a volný překlad níže:

„Vřelé pozdravy z Kanceláře služeb v New Yorku.
Obdrželi jsme váš štědrý příspěvek 1000$ do ILF.
Z obětavosti, které společenství AA v ČR projevilo, tím že přispíváte do košíku, se poselství AA šíří po celém světě. Naposled byla velká kniha – Anonymní alkoholici vydána v jazyce Navajo (užívaná řeč domorodých američanů v USA). Kniha je nyní k dispozici v 71 jazycích a na dalších se pracuje. K dnešnímu dni je literatura AA přeložena do více než 106 jazyků. Všechny tyto snahy jsou přímo spojeny s vaší spirituální štědrostí a zodpovědností za předávání poselství AA.
Ještě jednou jménem Rady AA a těch, kteří budou z vaší štědrosti těžit, děkujeme za to, že jste natáhli vaši nápocnou ruku AA i za vlastní hranice.
Se srdečným pozdravem
Eva“

Děkujeme všem, kteří přispívají a jsou pro posílat to dál.
Máme z toho radost.
Díky!

Thank you letter ILF