Pro jistotu znova uvádíme vysvětlení struktury bankovních účtů AA, které byly zřízeny na základě schválení Rady důvěrníků AA v listopadu 2018 a mají za cíl jednak přispět k zachování anonymity našich členů a jednak zpřehlednit některé toky peněz.

Hlavní účet společenství – transparentní účet 2500068940/2010

Sběrné účty:

7. tradice – netransparentní účet 2501217784/2010
Sjezd či konference AA – netransparentní účet 2101217793/2010

Literatura AA – transparentní účet 2201277697/2010

Jde o to, aby běžní členové mohli přispívat na tyto nové sběrné účty bez obav ze zveřejnění svého jména na transparentním účtu, na který může nahlédnout kdokoliv, kdo si účet vyhledá. Pokladníci pak v určitých intervalech dle potřeby zajistí převod prostředků ze sběrných účtů na hlavní účet společenství, ze kterého se budou dále hradit veškeré závazky společenství AA v ČR.
Peníze je možné poukázat na kterýkoli účet (transparentní i netransparentní), platí ovšem, že na všech účtech mohou následné převody peněžních prostředků provádět pouze pokladníci.