• Velmi se těšíme na setkání s vámi ve čtvrtek 16. ledna od 18.30 hod. na adrese na Šárce 10a, Prostějov.

Věříme, že i vy navštívíte počtem členů sice malou, významem však nepřehlédnutelnou skupinu AA, protože se koná
2. výroční mítink skupiny AA Klidný Kruh Prostějov. 

Další info: Jitka, tel.: 725 196 571