Drazí přátelé a příznivci AA,

dovolte nám jménem brněnských skupin AA pozvat vás na Krokový seminář, který se bude konat dne 29. 2. 2020 od 10:00 do 17:00 hodin Psychiatrické nemocnici Brno, Húskova ul., Brno-Černovice. Motto tohoto semináře bude „K sobě samému buď pravdiv“ (5. až 9. krok). Kontaktní telefon: žena: 773 080 550, muž: 722 073 003 a e-mail: brno@aamail.cz.

Těšíme se na brzké setkání!