Drazí přátelé,
dovolte mi s těžkým srdcem vám, v návaznosti na aktuální rozhodnutí Rady AA, oznámit, že letošní 24. celostátní setkání AA ČR, plánované v termínu 26.-28.6.2020 v Teplicích, je z organizačních důvodů ZRUŠENO.
Jedná se o rozhodnutí, které se nedělá ani nepíše lehce. Sjezd je každoroční svátek, velká akce a oslava střízlivosti s přáteli a příznivci AA, které realizátoři akce věnují nemalé úsilí a čas, aby zajistili její hladký průběh ke spokojenosti všech zúčastněných.
Toto rozhodnutí Rada AA přijala po důsledném zvažování, na základě dostupných faktů, nesnadné predikce vývoje postupného uvolňování opatření přijatých Vládou ČR v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, v zájmu zdraví, bezpečnosti a na základě pocitu odpovědnosti a skutečné péče vůči všem zúčastněným.
Těm z vás, kteří jste se již přihlásili a zaplatili zálohy, budou vaše peníze navráceny v plné výši.
Ve společenství si vážíme vašeho pochopení a podpory a věříme, že se budeme mít i přes zrušený celostátní sjezd brzy příležitost setkat na naší – ne vždy snadné – cestě ke společnému cíli.
Ať nám Bůh žehná a chrání nás.