Platná opatření v souvislosti s epidemií SARS-CoV-2 jsou pravidelně aktualizována na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR k nahlédnutí zde: https://koronavirus.mzcr.cz/…ni/.

Za dodržování těchto nařízení – v jejich platném znění – zodpovídají jednotlivé skupiny a jejich členové, nikoli společenství AA. Dle naší 4. tradice “Každá skupina by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny nebo AA jako celek”.

Děkujeme všem členům za vzájemný respekt a ohleduplnost.