Rada důvěrníků AA svolává KVS na sobotu 13. 2. 2021, a do virtuálního prostoru na ZOOM.

Připojení a průběh bude zajištěn tak, aby všichni dokázali mohli být na konferenci aktivními účastníky. Týden před konferencí – 5. a 7. února 2021 – proběhnou zkušební mítinky, přihlášeným účastníkům budou zaslány další důležité informace na přelomu ledna a února.

KVS je nezbytnou součástí stálého útočiště pro všechny alkoholiky v AA, které přivádí zpět do života. Prosíme proto všechny, aby zodpovědně zvážili svoji účast – konference je celodenní – a obratem ji potvrdili e-mailem na org@aamail.cz.

Každá skupina má možnost přihlásit dva delegáty s právem hlasovat.