Vážení přátelé,
dovolujeme si zprostředkovat Vám zprávu ze světové kanceláře služeb v New Yorku, kterou jsme obdrželi s cílem sdílení komunikace GSO, zveřejněné na webu aa.org.
Informace se týkají COVID-19 (koronavirus) a byly sestaveny na základě množících se dotazů v otázkách zdraví a bezpečnosti členů AA. 
Zprávu naleznete zde: CZ_update_covid 19
Rádi bychom při této příležitosti apelovali na naše členy, aby zejména věnovali zvýšenou pozornost osobní hygieně a vyhýbali se přímému kontaktu jako je objímání, podávání rukou a držení se za ruce. Prosíme všechny, aby brali na vědomí, že modlitba o poklid, včetně držení se za ruce, je dobrovolná a je na každém účastníkovi setkání, jakou formou se chce zapojit.
Důrazně však žádáme kohokoli, kdo u sebe pozoruje příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění, aby zůstal doma a nechodil na mítinky. Zůstaňte v kontaktu s AA formou telefonního kontaktu se sponzorem a dalšími členy či prostřednictvím Skype mítinku Zvláštní spojení (více info na www.cs-aa.eu).
Děkujeme vám za vaši spolupráci.