S politováním oznamujeme pozastavení činnosti strakonické skupiny „Volyňka“, sídlící na adrese Římskokatolické farnosti II., Velké náměstí 4, Strakonice. Úterní mítinky ve Strakonicích jsou tak do odvolání zrušeny.  Nejbližší skupina AA ve Strakonicích, „Neutrální zóna“, se schází každý čtvrtek od 18 hod. ve Šmidingerově knihovně, Husova 380, Strakonice.