Setkání se uskuteční v klidném a bezpečném prostoru Klubu R-Mosty – Nízkoprahového klubu pro děti a mládež – vchod je v ulici proti Žižkovskému tunelu vedoucímu z Karlína. Bližší informace s programem naleznete v přiložené pozvánce.