1. Úvod
  2.  » 
  3. Nově příchozí
  4.  » Otázky nováčků

Otázky nováčků

Otázky, které nově příchozí kladou nejčastěji

Otázky, které jsme si my sami kladli v okamžiku, kdy jsme poprvé kontaktovali společenství AA.

Jsem alkoholik?

Jestliže opakovaně vypijete víc, než jste původně zamýšleli nebo chtěli, pokud se kvůli pití dostáváte do potíží, trpíte výpadky paměti způsobenými nadměrným pitím, je možné, že jste alkoholik.

Pouze vy sami můžete říci, zda jste alkoholik. Nikdo v AA vás nebude diagnostikovat, zda alkoholikem jste či nikoliv.

Co mohu udělat, když mi moje pití způsobuje problémy?

Vyhledejte pomoc. Anonymní alkoholici vám mohou pomoci.

Kdo jsou Anonymní alkoholici?

Jsme společenství lidí, kteří ztratili schopnost ovládat své pití a dostali se do rozličných problematických situací, které byly přímým důsledkem našeho pití. Pokoušíme se vytvořit si uspokojivý způsob života bez alkoholu – většina z nás úspěšně. Zjistili jsme, že pro to potřebujeme pomoc ostatních alkoholiků ve společenství AA.

Jestliže navštívím setkání AA, zavazuje mě to k něčemu?

Ne.  AA si nevede žádné členské záznamy, ani neeviduje účast na setkáních. Nemusíte na sebe nic prozrazovat. Nikdo vám nebude dělat žádné problémy, pokud nebudete chtít v našem programu pokračovat.

Co se stane, když potkám lidi, které znám?

Budou na setkání ze stejného důvodu jako vy. Neprozradí vaši identitu lidem mimo společenství. V AA budete mít tolik anonymity, kolik si budete sami přát. Toto je jeden z důvodů, proč se jmenujeme Anonymní alkoholici.

Co se děje na setkáních AA?

Setkání AA může mít několik různých formátů, ale na každém najdete alkoholiky, kteří mluví o tom, co alkohol provedl s jejich životy a jak ovlivnil jejich osobnost. Co udělali, aby si pomohli, a jak jejich životy vypadají nyní.

Jak mi to pomůže s řešením mého problému?

My v AA víme, jaké to je být závislý na alkoholu a nebýt schopen dodržet sliby přestat pít, které jsme dávali sami sobě a svým blízkým. Nejsme profesionální terapeuti. Naší jedinou kvalifikací pro pomoc druhým při uzdravení se z alkoholismu je skutečnost, že my sami jsme přestali pít. Problémoví pijani, kteří k nám přicházejí, zjistí, že je možné se uzdravovat, protože vidí lidi, kteří to dokázali.

Proč pokračují členové AA v návštěvách setkání i potom, co byli vyléčeni?

V AA věříme, že vyléčení z alkoholismu neexistuje. Nikdy se už nemůžeme vrátit k normálnímu pití alkoholu, naše schopnost udržet si od alkoholu odstup závisí na udržování fyzického, mentálního a duševního zdraví. Dosahujeme toho pomocí pravidelných návštěv setkání a uplatňování všeho, co jsme se na nich naučili. A navíc jsme zjistili, že pomoc druhým alkoholikům nám pomáhá udržet vlastní střízlivost.

Jak se mohu stát členem AA?

Členem AA se stanete okamžikem, kdy to sám o sobě prohlásíte. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Mnoho z nás z toho nebylo zrovna nadšeno, když jsme poprvé přišli do AA.

Kolik stojí členství v AA?

V AA nemáme žádné členské poplatky. Ve skupině AA se na setkání obvykle vybírají dobrovolné příspěvky, abychom pokryli nájemné, občerstvení apod. Každý z členů přispívá částkou, kterou považuje za vhodnou.

Je AA náboženskou organizací?

Ne. AA není spojeno s žádnou náboženskou organizací.

Ale i přesto se v AA hodně mluví o Bohu, že ano?

Většina členů AA věří, že jsme řešení našeho problému nenašli díky naší vlastní silné vůli, ale díky síle, která je větší než naše vlastní. Nicméně, každý si pojmenovává tuto sílu podle svých představ. Mnoho lidí ji nazývá Bohem, jiní si myslí, že je to skupina AA, a mnozí další v ni nevěří vůbec. V AA je místo pro všechny skupiny věřících i nevěřících lidí.

 Mohu na setkání AA přivést rodinné příslušníky?

Ano, rodinní příslušníci se mohou zúčastnit „otevřených” setkání AA. Na podrobnosti se zeptejte kontaktního člena místní skupiny.

Jaká doporučení dáváte nově příchozím?

Podle našich zkušeností jsou lidé uzdravující se v AA ti, kteří 

a, si udržují od alkoholu odstup;
b, chodí na setkání AA pravidelně;
c, v AA vyhledávají dlouhodobě střízlivé členy;
d, se snaží uplatňovat program uzdravování AA;
e, si koupili a studují Modrou knihu Anonymní alkoholici.

Jak mohu AA kontaktovat?

Vyhledejte si Anonymní alkoholiky zde v sekci seznam skupin anebo v místním telefonním seznamu. Váš hovor přijmou dobrovolníci z řad členů AA, kteří Vám rádi odpoví na vaše dotazy. Pokud ve vašem okolí není možné získat telefonní kontakt, obraťte se na Všeobecnou kancelář služeb AA.

Nezapomeňte, že alkoholismus je progresivní nemoc. Berte ji vážně, a to i v případě, že se nacházíte v počátečním stádiu. Alkoholismus zabíjí. Jestliže jste alkoholik a budete pokračovat v pití, váš stav se časem jedině zhorší.

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.