info – muž: 736 190 990

info – žena: 773 138 303

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Pro členy
  4.  » Materiály ke stažení

Materiály ke stažení

Deklarace jednoty 

Tímto jsme povinováni budoucnosti AA; společné dobro umístit na první místo; udržet jednotu našeho společenství. Protože na jednotě AA závisí naše životy a životy těch, kteří přijdou po nás.

Jsem zodpovědný… Když kdokoli, kdekoli vztáhne ruku o pomoc, chci, aby tam ruka AA byla vždy k dispozici. A za to jsem zodpovědný.

 

Meeting AA

Formát mítingu AA

Jak na to

Ještě o alkoholismu

Dvanáct kroků AA

Dvanáct tradic AA

Přísliby 2. kroku

Přísliby 3. kroku

Přísliby 4. kroku

Přísliby 5. kroku

Přísliby 9. kroku

Přísliby 10. kroku

Přísliby 12. kroku

Pracovní sešity ke krokům

Kroky 1.-3. programu AA

Kroky 4.-6. programu AA

Kroky 7.-9. programu AA

Kroky 10.-12. programu AA

Publikované brožurky k dispozici

Informace pro veřejnost AA k 12. 12. 2018

 

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.