info – muž: 736 190 990

info – žena: 773 138 303

Úvod » Pro členy » Materiály ke stažení

Materiály ke stažení

Deklarace jednoty 

Tímto jsme povinováni budoucnosti AA; společné dobro umístnit na první místo; udržet jednotu našeho společenství. Protože na jednotě AA závisí naše životy a životy těch, kteří příjdou po nás. 

Mám zodpovědnost…Když kdokoli, kdekoli vztáhne ruku o pomoc, chci, aby tam ruka AA. byla vždy přítomna. A za to mám zodpovědnost.

 

A tady taky brzy najdete spoustu užitečných materiálů.
Přijďte zas, funguje to! 

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.

„Svolného Osud vede, vzpurného vleče.“
— Seneca