info – muž: 736 190 990

info – žena: 773 138 303

Úvod » Pro členy » Materiály ke stažení

Materiály ke stažení

Deklarace jednoty 

Tímto jsme povinováni budoucnosti AA; společné dobro umístit na první místo; udržet jednotu našeho společenství. Protože na jednotě AA závisí naše životy a životy těch, kteří přijdou po nás.

Jsem zodpovědný… Když kdokoli, kdekoli vztáhne ruku o pomoc, chci, aby tam ruka AA byla vždy k dispozici. A za to jsem zodpovědný.

 

Meeting AA

Formát mítingu AA

Jak na to

Ještě o alkoholismu

Dvanáct kroků AA

Dvanáct tradic AA

Přísliby 2. kroku

Přísliby 3. kroku

Přísliby 4. kroku

Přísliby 5. kroku

Přísliby 9. kroku

Přísliby 10. kroku

Přísliby 12. kroku

 

Publikované brožurky k dispozici

Informace pro veřejnost AA k 12. 12. 2018

 

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.