info – muž: 736 190 990

info – žena: 773 138 303

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Pro členy
  4.  » Skupiny

Skupiny

Za správnost údajů uveřejněných v adresáři zodpovídají jednotlivé skupiny.

V případě změn anebo žádosti o uveřejnění kontaktních údajů na nově vzniklé skupiny nám, prosím, zašlete aktuální informace na adresu admin@aamail.cz.

Kroměříž, skupina “Kroměříž – Havlíčkova”

Skupiny - údaje
Adresa:
Havlíčkova 1265, Kroměříž
Budova: Klub pacientů
Den: Úterý - *první tři úterky v měsíci (4. úterý se meeting nekoná)
Čas: 16.00 h*
Info:

Žena: 773 138 303, Muž: 736 190 990

E-mail: info@aamail.cz

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.