Skupiny

  1. Úvod
  2.  » 
  3. Pro členy
  4.  » Skupiny

Skupiny

Za správnost údajů uveřejněných v adresáři zodpovídají jednotlivé skupiny.

V případě změn anebo žádosti o uveřejnění kontaktních údajů na nově vzniklé skupiny nám, prosím, zašlete aktuální informace na adresu admin@aamail.cz.

Pro pomoc se založením skupiny je možné se obrátit na Kancelář všeobecných služeb AA na adresu kancelar@aamail.cz

Kroměříž, skupina „Kroměříž – Havlíčkova“

Skupiny - údaje
Adresa:
Havlíčkova 1265, Kroměříž, Kroměříž
Budova: Klub pacientů
Den: Úterý - *první tři úterky v měsíci (4. úterý se meeting nekoná)
Čas: 16.30 h*
Info:

Nejedná se o meetingy, jde jen o info meetingy pro pacienty.

E-mail: info@aamail.cz

Send message to moderator

Z Preambule AA

AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací
ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv
rozepře, nepodporují žádné vnější programy ani žádným jiným programům neodporují.